Jeg bliver tit spurgt, om det er muligt at gennemføre køreundervisningen uden fravær i skoletiden. Det korte svar er: NEJ
Hvis alle elever kun vil køre efter kl 15.00, så vil min arbejdstid være fra 15.00-24.00. Det vil formentlig ret hurtigt ende med en skilsmisse.
Jeg vil gerne medvirke til så lidt fravær som muligt, dvs vi udnytter alle hultimer, fritimer, skemaændringer således at du opnår mindst muligt fravær.
Der vil være mulighed for at kravlegård og glatbane ligger udenfor skoletid, men nogle af køretimerne vil altså ligge i skoletiden.
Anslået vil du sammenlagt over 3 måneder have et fravær svarende til 1-1,5 skoledag. Det svarer altså groft sagt til en sygedag, hvor man ikke lige føler, at man kan gå i skole. De dage kan jeg godt huske et paaaar stykker af fra min gymnasietid.

P.S. Hvis du kender nogen af mine tidligere elever, så prøv lige at spørge dem. Jeg har en klar formodning om, at de vil sige at jeg er pænt fleksibel med køretider, afhentning, ændringer m.m.