Vi bliver undertiden spurgt, om det er muligt at gennemføre køreundervisningen uden fravær i skoletiden. Det korte svar er: NEJ
Hvis alle elever kun vil køre efter kl 15.00, så vil vores arbejdstider være fra 15.00-24.00. Det har vi ikke lyst til og trafikken vil heller ikke være optimal for eleverne.
Vi vil gerne medvirke til så lidt fravær som muligt, dvs vi udnytter alle hultimer, fritimer, skemaændringer således at du opnår mindst muligt fravær.
Der vil være mulighed for at kravlegård og glatbane ligger udenfor skoletid, men nogle af køretimerne vil altså ligge i skoletiden.
Anslået vil du sammenlagt over 3 måneder have et fravær svarende til 1-1,5 skoledag. Det svarer altså groft sagt til en sygedag, hvor man ikke lige føler, at man kan gå i skole. De dage kan jeg godt huske et par stykker af fra min gymnasietid. (specielt mandage)

Hvis du kender nogen af vores tidligere elever, så prøv lige at spørge dem. Jeg har en klar formodning om, at de vil sige at vi er pænt fleksibel med køretider, afhentning, ændringer m.m.